Wi-Fi В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Свързано здравеопазване

Мобилността е ключов елемент за здравните организации, за да отговарят на техните цели за качество, производителност и безопасността на пациентите. Необходима е възможност за получаване на клинична информация независимо от местоположението. Безжичната мрежа дава на лекари и медицински сестри по-бърз достъп до информация за пациента, във всяка точка на здравното заведение. Безжичната система може да осигури на лекари и медицински сестри способността да бъдат свързани навсякъде в тяхната болница.

С много мобилни потребители, големи пространства изобилстващa от тихи местенца и едно безкрайно търсене на информация, здравните среди са идеалните кандидати за надеждна, сигурна wi-fi мрежа. Тя позволява бърз достъп до критични електронни досиета на пациентите, подобрява комуникацията между служителите, поддържа видео с висока резолюция, както и ускорява доставка на медицински изображения. В допълнение безжичен достъп може да бъде осигурен и за посетители в лобита и чакалните.

Подкрепа за електронни медицински досиета (EMR софтуер), за осигуряване на актуална информация за пациента, както и намаляване на грешките с рецепти и лечение

С iSpot здравните организации получават простo, но напълно функционално безжично решение, което дава следните възможности:

По-добро Wi-Fi покритие с по-малко точки за достъп

Последователна, надеждна свързаност

Време спестяващ график на пациентите

Централно управление с опростенa схема

Изключителна ефективност на разходите

Клиенти

Нашият адрес

1574 София, България
бл. 44-А, кв. Хр. Смирненски

Работно време

Понеделник-Петък: 9:30 – 18:30
Събота-Неделя: Почивен ден

Свържете се с нас

 Телефон: +359 2 971 2020                   Мобилен: +359 8895 202 020