Цифровата рекламна революция

Какво е Digital Signage?

Цифровите табели (известни също като динамични цифрови табели или мултимедийни цифрови табели) е рекламен формат, който се основава на доставката на цифрово съдържание чрез устройства като екрани, проектори или сензорни панели. Най-често тези устройства се разполагат на обществени места и позволяват на компаниите да създават, управляват, разпространяват и публикуват собствено съдържание, съчетавайки предимствата на дигиталната реклама и по-конвенционалната външна реклама.

В зависимост от местоположението, можем да различим два основни типа цифрови табели: външни и вътрешни.
Външните цифрови рекламни табели обикновено са разположени на обществени места с голям приток на хора, като метро, автогари, бензиностанции и др. Стартирането на кампания за цифрова сигнализация на открито обикновено изисква по-големи инвестиции, но в замяна получавате голяма видимост и информираност.
При вътрешните цифрови табели основен приоритет са близостта и контактът с потребителя, постигнати чрез по-малки екрани с интерактивни опции. Тук инвестицията, необходима за подобна кампания е по-малка, отколкото при външната цифрова реклама, което я прави достъпна за всеки бизнес.

Digital signage доказано ще увеличи продажбите ви!

iSpot може да ви предложи инсталиране и монтаж на електронни дисплеи, плеър компютри, специализиран софтуер и мрежово оборудване. С какво ще се съобразим?

На първо място, обмисляне на целите
Успехът на Digital Signage зависи до голяма степен от правилното планиране. Какво искате да постигнете с кампанията си? Каква е аудиторията, която трябва да достигнете? Как външната или вътрешна цифрова реклама се вписват в останалата част от вашата стратегия? Ако имате повече от една локация с монитори, то тогава имате нужда и от мрежа, била тя LAN или WAN, в зависимост от средата.
Избор на правилен хардуер и софтуер
Основният фактор, при избор на правилен хардуер и софтуер е местоположението. Необходимите хардуерни компоненти са плейър за съдържание и цифров дисплей.
LCD (Liquid Crystal Display), PDP (Plasma Display Panel) и прожекционни апарати са най-често използваните средства за визуализиране на Digital Signage проекти. Ние препоръчваме използване на професионални дисплеи, които осигуряват високо качество на излъчваната картина, безпроблемна работа на дисплеите, както и отдалечен мониторинг.
Факторът околна среда
Трябва да знаем дали екранът ще получава пряка слънчева светлина, така че излъчваното съдържание да бъде видимо по всяко време. В зависимост от честотата и продължителността на излъчваната реклама ще са необходими различни видове защита за екраните. Не на последно място трябва да се помисли за предпазване от евентуален вандализъм.

Кой използва Digital Signage?

Търговците – да примамят преминаващия трафик и да продават кръстосано на клиенти, правейки целенасочената промоция и комуникация в магазина много по-лесни.

Училища – да информират и обучават студентите. Край на бюлетините с остарели бележки.

Корпоративен бизнес – да представя в реално време фирмената информация на служителите.

Болници, университети, конгресни центрове, мероприятия и киносалони – за упътване и комуникация.

Ресторанти за бързо хранене – за провеждане навременни промоции и да поддържа последователност в мрежа от менюта.

Нашият адрес

1574 София, България
бл. 44-А, кв. Хр. Смирненски

Работно време

Понеделник-Петък: 9:30 – 18:30
Събота-Неделя: Почивен ден

Свържете се с нас

 Телефон: +359 2 971 2020                   Мобилен: +359 8895 202 020