УПРАВЛЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ

Wi-Fi маркетинг

Избери сам съдържанието, което твоите клиенти виждат при свързване с интернет. Комуникирай промоции, събития или интерактивни кампании и ги накарай да се върнат отново!

 

Статистики

Не пропускай ползите от статистиките.Информацията е пари и Smart-Fi го доказва.

 

Email маркетинг

Най-краткият път до клиентите ти минава през техния e-mail! А това, че всеки проверява пощата си постоянно, е очевидно – само погледни фоайето на хотела си или масите на твоето заведение!

Имате въпроси? Ще отговорим на всички Ваши запитвания