Wi-Fi в Здравеопазването

С iSpot здравните организации получават простo, но напълно функционално безжично решение, което дава възможност:

N

По-добро Wi-Fi покритие с по-малко точки за достъп

N

Последователна, надеждна свързаност към лекари и медицински сестри

N

Подкрепа за електронни медицински досиета (EMR софтуер), за осигуряване на актуална информация за пациента, както и намаляване на грешките с рецепти и лечение

N

Време спестяващ график на пациентите

N

Централно управление с опростенa схема

N

Изключителна ефективност на разходите

Свързано здравеопазване

Мобилността е ключов елемент за здравните организации, за да отговарят на техните цели за качество, производителност и безопасността на пациентите. Необходима е възможност за получаване на клинична информация независимо от местоположението. Безжичната мрежа дава на лекари и медицински сестри по-бърз достъп до информация за пациента, във всяка точка на здравното заведение. Безжичната система може да осигури на лекари и медицински сестри способността да бъдат свързани навсякъде в тяхната болница.
С много мобилни потребители, големи пространства изобилстваща от тихи местенца и един безкрайно търсене на информация, здравните среди са идеалните кандидати за надеждна, сигурна Wi-Fi мрежа. Тя позволява бърз достъп до критични електронни досиета на пациентите, подобрява комуникацията между служителите, поддържа видео с висока резолюция, както и ускорява доставка на медицински изображения. В допълнение WiFi достъп може да бъде осигурен и за посетители в лобита и чакалните.

Клиенти

Имате въпроси? Искате да разберете повече за възможностите на Wi-Fi мрежата в болнични обекти?

Свържете се с нас!